Figenbladet

Afdelingen har sit eget beboerblad ved navn Figenbladet. Bladet udkommer fire gang om året.
Ønsker du at få et indlæg bragt i bladet, så skal du kontakte redaktionsudvalget, som du finder oplysninger på nedenstående.

Læs seneste nummer af Figenbladet her:

År 2020

Figenbladet jun 2020 v5 enkeltsidet A5

År 2019

Figenbladet jun 2019 enkeltsidet A5

År 2018

År 2017

År 2016

År 2015

År 2014

År 2013

Redaktionsudvalg:

Kurt Schultz, Banehegnet 38, 1. th. e-mail figenbladredaktion@live.dk tlf. 43 64 72 33

Hans Kristian Andersen, Hjortens kvt. 8A – e-mail eilers.andersen@webspeed.dk tlf. 43 62 02 25

Jens Arne Nielsen, Fiskens Kvt. 5A, E-mail:  jensbirg2002@yahoo.dk

Omdeler:

Lasse Zeninek BertelsenFigenbladet jun 2020 v5 enkeltsidet A5