Affald og genbrug

Affaldsøer og Genbrugsplads

I VA afdeling 4 Række er der på hver parkeringsplads indrettet affaldsøer for aflevering af husholdningsaffald. På den største parkeringsplads i Bjørnens Kvarter er der endda indrettet to affaldsøer.

Der er desuden indrettet en genbrugsgård ved materialegården på Vridsløsevej 2, bag Børnehuset Sydstjernen.

Åbningstider og bemanding:  image (30)

Affaldsøerne er åbne for aflevering af husholdningsaffald døgnet rundt, 24/7
 
Genbrugsgården har fast åbningstider:
 
Bemandet af driften / ejendomsfunktionær.
Mandag, onsdag og fredag: 11.15 – 11.45
 
 
Der er lukket på helligdage samt den 1/5 og 5/6.
 
Bemandet af frivillige fra Genbrugsgruppen.
 
Materialegården åben med frivillige
Søndag :   10.00 – 12.00
 
Helligdage: 
 • Nytårsdag den 1/1 er der ÅBEN kl. 10 – 12
 • Juleaftensdag den 24/12 er der LUKKET
 • Juledag den 25/12 er der åben:  ÅBEN kl. 10 – 12
 • Nytårsaftensdag den 31/12 er der LUKKET
 • Øvrige helligdage der falder på en torsdag / søndag, følger de normale åbningstider der er bemandet af frivillige fra Genbrugsgruppen. 
 
Genbrugsgården er altid bemandet med genbrugsvejledere i åbningstiderne.
Indenfor normal arbejdstid er det ejendomsfunktionærerne der vejleder i hvordan affaldet skal sorteres.
Udenfor normal arbejdstid er det de frivillige hjælpere fra Genbugsgruppen, der vejleder beboerne.
 
Redskaber der kan lånes på Genbrugsgården:
Lille stige, trækvogn, trillebør, elektrisk hækkeklipper, ørnenæb og håndskubbende græsslåmaskine, tromle, pælebor.
 
Øvrig service på Genbrugsgården:
Der er en trykluftslange, så du kan pumpe din cykel. trillebørshjul, fodbold o.l.
 

Husholdningsaffald:

I affaldsøerne på parkeringspladserne kan man afleverer husholdningsaffald sorteret i følgende otte affaldskategorier:

  • Papir
  • Plast
  • Madaffald (KUN I DE SÆRLIGE GRØNNE MADAFFALDSPOSER)
  • Glas
  • Metal
  • Pap
  • Restaffald
  • Batterier (afleveres i de beholder, der er opsat på plankeværket ved affaldsøerne)

Albertslund kommune har udgivet en affaldsguide, som er uddelt til samtlige husstande i boligafdelingen. Her er beskrevet mere udførligt, men meget overskueligt, hvilke typer affald, der hører til hver af de syv affaldskategorier.
– Det er vigtigt, at beboerne følger kommunens affaldsguide, sorterer affaldet omhyggeligt i disse syv kategorier og afleverer hver kategori for sig i de containere, der er indrettet til dem i affaldsøerne.
– Det er især vigtigt at være omhyggelig med madaffaldet, som skal opsamles i de grønne bioposer, beboerne får udleveret fra ejendomskontoret og som ikke må blandes med plast eller andre typer affald. – kom gerne brugte servietter eller brugt køkkenrulle i bunde af bioposerne og husk at binde knude på posen inden den kastes i containeren for madaffald.

Genbrug, Storskrald og andre særlige typer affald:

Genbrugsgården, Vridsløsevej 2

På Genbrugsgården kan man aflevere ting til genbrug, storskrald og andre typer affald, som ikke er husholdningsaffald:
Modtager gerne affald i poser, men de skal være i klar plast – IKKE sorte affaldsposer.

 • Ting til direkte genbrug (kun rengjorte ting, som ikke er defekte) sættes på genbrugsreolerne i genbrugshallen.
 • Storskrald, herunder stort pap, stort plast, store metalting og brændbart affald.
 • Elektronik.
 • Hårde hvidevarer.
 • Nogle typer farligt affald (almindelige batterier, malerrester, spraydåser o. lign).
 • Haveaffald.
 • Havejord.
 • Havefliser.
 • Affald til deponi (lossepladsaffald).

Regler for brug af genbrudspladsen