Lempelse af Coronaregler

Der gælder ikke længere afstands- og arealkrav for at undgå smittespredning. Afstands- og arealkrav er ophævet med virkning fra den 14. august 2021 – både for erhvervslivet, foreningslivet og kulturlivet.

I BO-VEST betyder det, at beboer- og fælleslokaler nu kan anvendes af flere personer ved f.eks. fælles beboeraktiviteter, beboernes private arrangementer og møder i beboerdemokratiet.

Det er også muligt at afholde konferencer m.m. i beboerdemokratiet på konferencesteder. Også her gælder ophævelsen af afstands- og arealkrav, hvilket giver mulighed for flere deltagere og tilstedeværende.

Overordnet set gælder følgende:

• Lokaler skal så vidt muligt indrettes på en sådan måde, at smittefare minimeres, herunder mulighed for at holde at holde afstand
• Medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, skal overholde Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd
• I eller ved lokalerne skal der opsættes informationsmateriale fra Sundhedsstyrelsen om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd
• Vand og sæbe eller håndsprit skal være tilgængeligt

Møder og arrangementer i beboerdemokratiet kan nu afholdes, hvis man sørger for at leve op til de fire punkter herover. Hertil kommer de midlertidige regler på boligområdet (om fuldmagt, tilmeldin mv.).

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Alle restriktioner i VA-4Række er foreløbig forlænget til den 13. april

Udgivet i Corona, Uncategorized | Skriv en kommentar

Ændrede åbningstider på genbrugsgården.

På grund af risikoen for smitte med corona virus, vil vi indtil videre ikke holde åbent i Genbrugsgården med frivillige genbrugsvejledere.

Det betyder, at vi indtil videre ikke vil holde åbent søndag formiddage kl. 10-12, og ikke vil holde åbent torsdag eftermiddage kl. 17-18.

Driften vil i stedet udvide åbningstiderne om formiddagene til at gælde alle ugens fem hverdage. Indtil videre gælder der derfor følgende åbningstider i Genbrugsgården:

Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag
kl. 11:15 – 11:45

Mvh. på vegne af Genbrugsgruppen
Hans Kristian Andersen,
Hjortens Kvarter 8A,
2046 7674

Udgivet i Corona | Skriv en kommentar