5 grundregler:

Skriv en kommentar

Indsats mod spredning af Corona-virus

For at støtte op om myndighedernes indsats mod Coronavirussen og samtidig øge sandsynligheden for, at den daglige drift i BO-VEST vil kunne fortsætte, også hvis vi er så uheldige, at ansatte bliver smittet med virussen eller kommer i karantæne, har vi i dag iværksat et beredskab.

Det betyder, at vi tager en række forholdsregler: 

Afdelingsmøder
BO-VESTs ledelse opfordrer til, at afdelingsmøder ikke afholdes. Der er allerede et par afdelinger, der har besluttet ikke at holde forårets afdelingsmøde men i stedet holde en urafstemning om emner, der skal tages beslutning om. Juristerne hjælper gerne med håndtering, hvis man går med overvejelser om aflysning. 

Ingen udlejning af fælleshuse (NYT 13. MARTS KL. 20.30)
Det anbefales, at afdelingsbestyrelser indtil videre ikke udlejer/udlåner beboerhuse og fælleshuse m.m. Ligeledes anbefales det, at reservationer for de kommende 14 dage, altså til og med 27. marts 2020, annulleres. 

Bemærk, at det kan blive nødvendigt at forlænge dette til efter 27. marts 2020

Fysisk kontakt med beboere
Boliggruppen lukkes pr. 12. marts 2020 indtil videre for personlig betjening. Der lukkes ligeledes for fysisk betjening på ejendomskontorerne i Albertslund Boligselskab, Bo-Vita, Tranemosegård og Vridsløselille Andelsboligforening samt i de boligsociale kontorer i boligafdelingerne.  Boliggruppe og ejendomskontorer vil i størst mulig omfang øge tilgængeligheden via mail og telefon.

Besøg i boligen
Ejendomsfunktionærerne må kun ved særligt vigtige henvendelser gå ind i boligerne. Alle besøg aftales med Ejendomsleder/-mester. Hvis det er nødvendigt at gå ind i en bolig, skal det ske under følgende betingelser:

  • Beboeren eller beboerne skal opholde sig i et andet rum end medarbejderen.
  • Medarbejderen skal have gummihandsker på og medbringe sprit.
  • Medarbejderen skal følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer for håndhygiejne, afstand til andre m.v.
Udgivet i Corona | Tagget , | Skriv en kommentar

Alle restriktioner i VA-4Række er foreløbig forlænget til den 13. april

Udgivet i Corona, Uncategorized | Skriv en kommentar

Nyt fra “BL informerer”

Huslejerestance som følge af arbejdsløshed på grund af coronavirus

Der er en bekymring for de beboere, som de kommende uger risikerer at miste deres arbejde og får problemer med at betale deres husleje.
Det vil være en både ulykkelig situation for den enkelte familie, og en belastning for de boligafdelinger, hvis lejere ikke kan betale deres husleje.
Boligorganisationer har mulighed for at aftale en afdragsordning med den enkelte beboer omkring den skyldige husleje. Det er boligorganisationen, som beslutter om der skal aftales en afdragsordning og de nærmere vilkår herfor.
BL er i tæt dialog med boligministeriet omkring en model for henstand med betaling af husleje over en længere periode som følge af, at familier mister deres arbejde på grund af corona.

Fælles faciliteter – må beboere benytte vaskeriet, beboerlokaler mv.?

I forlængelse af myndighedernes udmelding den 17. marts 2020 om begrænsning af grupper til max 10 personer pr. 18. marts 2020 kl. 10, opfordrer BL boligorganisationerne til at ændre brugen af boligafdelingernes fælles faciliteter.
Fælles faciliteter som vaskeri bør holdes åbent for beboerne. Det anbefales, at der opsættes opslag om sundhedsstyrelsen retningslinjer i de åbne fælles faciliter, herunder at der henvises til der maximalt må opholde sig 10 personer af gangen i det enkelte vaskeri – gerne efter nærmere anvisning fra boligorganisationen.
Brugen af beboerlokale/selskabslokale bør suspenderes og dermed ophøre. BL anbefaler således, at der lukkes for fremtidige udlejninger på ubestemt tid, og at allerede reserverede bookinger af beboerlokaler/selskabslokaler annulleres. Eventuelt betalte depositum tilbagebetales.

Udgivet i Corona | Skriv en kommentar