Udvalg – nedsat af beboermødet

Et udvalg i en boligafdeling er en gruppe af beboere, der har fået uddelegeret en særlig opgave af afdelingsbestyrelsen eller beboermødet, som de skal arbejde med.

Nedenstående kan du finde de udvalg, som beboermødet har nedsat i afd. 4 Række den 18. marts 2019, samt medlemmer afdelingsbestyrelsen udpegede på sit møde den 4. april 2019.

Beboerhusgruppen:

Beboerhusgruppen skal skabe rammer for aktiviteter i huset.

Beboerhusgruppen skal samarbejde med aktivitetsudvalget med hensyn til aktiviteter i beboerhuset

Kommissorium beboerhusgruppen

Valgt af beboermødet:
Bente Baudier, Vædderens kvt. 6 E
Joan Stubtoft, Bjørnens kvt. 1 C
Valgt af afdelingsbestyrelsen:
Astrid Bakholt Hansen, Oksens kvt. 5E
Brian Finn Jørgensen, Bjørnens kvt, 6 B

Aktivitetsudvalget:

Aktivitetsudvalget skal skabe aktiviteter for beboerne i VA 4 Række

Kommissorium aktivitetsudvalget

Valgt af beboermødet:
Diana Vang,
Linda Juhl, Bjørnens kvt. 6 E
Linda Jensen, Bjørnens kvt. 6 B
Valgt af afdelingsbestyrelsen
Jens Arne Nielsen, Fiskens kvt. 5 A
Ole Jensen, Bjørnens kvt. 10 D
Rikke Bertelsen, Væderens kvt. 6 A
Anette Balle Jepsen, Væderens kvt. 4 C

Legepladsudvalget:

Skal skabe gode rammer for børn og voksne i VA 4 Række

Kommissorium legepladsudvalget

Valgt af beboermødet:
Bente Baudier, Vædderens kvt. 6 E
Henriette Ørberg, Fiskens kvt. 1B
Valgt af afdelingsbestyrelsen:
Brian Finn Jørgensen, Bjørnens kvt. 6 B
Astrid Barkholt Hansen, Oksens kvt. 5E
Torben Erthmann Lohse, Bjørnens kvt. 8 B

Udeudvalget

Udeudvalget er ansvarlig for at:

  • Udarbejde beplantningsplan
  • Skabe grønne miljøer
  • Plan over kunst i området
  • Inddrage beboerne i renholdelse af bebyggelsen
  • Inddrage beboerne i udearealernes forskønnelse

Kommissorium udeudvalget

Valgt af beboermødet:
Nina Eilers, Hjortens kvt. 8 A
Bente Baudier, Vædderens kvt. 6 E
Susan Steinhauer, Bjørnens kvt. 1 E
Birgit Helbo, Fiskens kvt. 5 A
Henriette Ørberg, Fiskens kvt. 1B
Ulla Nielsen, Bjørnens kvt. 6D

Valgt af afdelingsbestyrelsen:
Astrid Bakholt Hansen, Oksens kvt. 5 E
Brian Finn Jørgensen, Bjørnens kvt. 6 B

Genbrugsstyregruppen

Genbrugsgruppen er ansvarlig for bedre sortering af affald på genbrugspladsen samt at gøre beboerne bevidste om værdien af at sortere og genbruge affald.

Kommissorium genbrugsgruppen

Valgt af beboermødet:
Henrik Mortensen, Hjortens kvt. 4 E
Jan Visler, Fiskens kvt. 1 D
Brian Finn Jørgensen, Bjørnens kvt. 6 B
Hidir Kaya, Bjørnens kvt. 3 A
Bente Baudier, Vædderens kvt. 6 E
Valgt af afdelingsbestyrelsen:
Hans Kristian Andersen, Hjortens kvt. 8 A

Revisor

Valgt af beboermødet:
Joan Stubtoft, Bjørnens kvt. 1 C