Udvalg – nedsat af beboermødet

Et udvalg i en boligafdeling er en gruppe af beboere, der har fået uddelegeret en særlig opgave af afdelingsbestyrelsen eller beboermødet, som de skal arbejde med.

Nedenstående kan du finde de udvalg, som beboermødet har nedsat i afd. 4 Række den 21. marts 2017, samt medlemmer afdelingsbestyrelsen udpegede på sit møde den 6. april 2017.

Beboerhusgruppen:

Beboerhusgruppen skal skabe rammer for aktiviteter i huset.

Beboerhusgruppen skal samarbejde med aktivitetsudvalget med hensyn til aktiviteter i beboerhuset

Kommissorium beboerhusgruppen

Valgt af beboermødet:
Bente Baudier, Vædderens kvt. 6 E
Valgt af afdelingsbestyrelsen:
Brian Finn Jørgensen, Bjørnens kvt. 6 B
Tina Christiansen, Hjortens kvt. 3 C
Astrid Hansen, Oksens kvt. 5 E

Aktivitetsudvalget:

Aktivitetsudvalget skal skabe aktiviteter for beboerne i VA 4 Række

Kommissorium aktivitetsudvalget

Valgt af beboermødet:
Nina Eilers, Hjortens kvt. 8 A
Arife Keceli, Bjørnens kvt. 7 C
Tina Christensen, Hjortens kvt. 3 C
Linda Juhl, Bjørnens kvt. 6 E
Linda Jensen, Bjørnens kvt. 6 B
Gunnarr Svendsen, Hjortens kvt. 6 B
Valgt af afdelingsbestyrelsen
Jens Arne Nielsen, Fiskens kvt. 5 A
Finn Stubtoft, Bjørnens kvt. 1 C

Legepladsudvalget:

Skal skabe gode rammer for børn og voksne i VA 4 Række

Kommissorium legepladsudvalget

Valgt af beboermødet:
Bente Baudier, Vædderens kvt. 6 E
Claus Holm, Hjortens kvt. 3 C
Gunnarr Svendsen, Hjortens kvt. 6 B
Valgt af afdelingsbestyrelsen:
Brian Finn Jørgensen, Bjørnens kvt. 6 B
Mark Andersen, Bjørnens kvt. 15 D
Torben Erthmann Lohse, Bjørnens kvt. 8 B

Udeudvalget

Udeudvalget er ansvarlig for at:

  • Udarbejde beplantningsplan
  • Skabe grønne miljøer
  • Plan over kunst i området
  • Inddrage beboerne i renholdelse af bebyggelsen
  • Inddrage beboerne i udearealernes forskønnelse

Kommissorium udeudvalget

Valgt af beboermødet:
Nina Eilers, Hjortens kvt. 8 A
Bente Baudier, Vædderens kvt. 6 E
Susan Steinhauer, Bjørnens kvt. 1 E
Birgit Helbo, Fiskens kvt. 5 A
Valgt af afdelingsbestyrelsen:
Astrid Bakholt Hansen, Oksens kvt. 5 E
Brian Finn Jørgensen, Bjørnens kvt. 6 B
Mai-Brit Bilbo, Bjørnens kvt. 12 B

Genbrugsgruppen

Genbrugsgruppen er ansvarlig for bedre sortering af affald på genbrugspladsen samt at gøre beboerne bevidste om værdien af at sortere og genbruge affald.

Kommissorium genbrugsgruppen

Valgt af beboermødet:
Hanne Sørensen, Oksens kvt. 1 B
Brian Finn Jørgensen, Bjørnens kvt. 6 B
Hidir Kaya, Bjørnens kvt. 3 A
Bente Baudier, Vædderens kvt. 6 E
Valgt af afdelingsbestyrelsen:
Hans Kristian Andersen, Hjortens kvt. 8 A

Husorden udvalg

Udvalget blev nedsat på beboermødet den 21. marts 2017.
Udvalget har fået til opgave at revidere den nuværende Husorden.

Valgt af beboermødet:
Lasse Hoffmann, Fiskens kvt. 7 A
Bente Baudier, Vædderens kvt. 6 E
Gunnarr Svendsen, Hjortens kvt. 6 B
Valgt af afdelingsbestyrelsen:
Mai-Brit Bilbo, Bjørnens kvt. 12 B
Ole Jensen, Bjørnens kvt. 10 D
Astrid Hansen, Oksens kvt. 5 E