Udvalg – nedsat af Afdelingsbestyrelsen

Er revideres efter det konstituerende møde i afdelingsbestyrelsen 4. april 2019.

Et udvalg i en boligafdeling er en beboergruppe, der har fået uddelegeret en særlig opgave af afdelingsbestyrelsen, som de skal arbejde med.

Nedenstående kan du finde de udvalg, som afdelingsbestyrelsen har nedsat i afd. 4 Række.

Velkomstudvalg
Kontaktperson: Hans Kristian Andersen (Mail: h.k.andersen@outlook.dk – tlf.: 20 46 76 74)
Jens Arne Nielsen
Brian Finn Jørgensen
Susan Steinhauer

Webmaster
Finn Stubtoft

Figenbladets redaktion
Hans Kristian Andersen (Mail: h.k.andersen@outlook.dk – tlf. 20 46 76 74)
Jens Arne Nielsen
Susan Steinhauer

Parkeringsudvalg
Brian Finn Jørgensen
Ole Jensen
Astrid Barkholt Hansen

Driftsgruppe
Astrid B. Hansen
Finn Stubtoft
Ole Jensen
Brian Finn Jørgensen

Miljøgruppe
Hans Kristian Andersen
Hidir Kaya
Ole Jensen
Jens Arne Nielsen

Øvrige konstitueringer

Samråd
Astrid Barkholt Hansen

Følgegruppen for renovering af rækkehusene
Hele afdelingsbestyrelsen kan deltage.

BO-VEST – repræsentantskab
Astrid Hansen (repræsentant fra VA’s bestyrelse)
Finn Stubtoft (repræsentant fra afd. 4 Række)
Ole Jensen (suppleant)

Albertslund Kommunes Brugergruppe
Hans Kristian Andersen
Bente Baudier

Antenne Foreningen
Finn Stubtoft
Ole Jensen (suppleant)