Udvalg – nedsat af afdelingsbestyrelsen

 

Er revideres efter det konstituerende møde i afdelingsbestyrelsen 6. april 2017.

Et udvalg i en boligafdeling er en beboergruppe, der har fået uddelegeret en særlig opgave af afdelingsbestyrelsen, som de skal arbejde med.

Nedenstående kan du finde de udvalg, som afdelingsbestyrelsen har nedsat i afd. 4 Række.

Velkomstudvalg
Kontaktperson: Hans Kristian Andersen (Mail: h.k.andersen@outlook.dk – tlf.: 43 62 02 25)
Jens Arne Nielsen
Susan Steinhauer

Webmaster
Mai-Brit Wolff Bilbo (Mail: va4raekke@bilbo.dk – tlf.: 26 61 72 28)

Figenbladets redaktion
Hans Kristian Andersen (Mail: h.k.andersen@outlook.dk – tlf. 43 62 02 25)
Jens Arne Nielsen
Susan Steinhauer

Parkeringsudvalg
Brian Finn Jørgensen
Ole Jensen
Astrid B. Hansen

Driftsgruppe
Astrid B. Hansen
Finn Stubtoft
Ole Jensen
Brian Finn Jørgensen

Miljøgruppe
Hans Kristian Andersen
Hidir Kaya
Lasse Hoffmann
Ole Jensen
Jens Arne Nielsen
Tina Christiansen

Øvrige konstitueringer

Samråd
Astrid Hansen

Følgegruppen for renovering af rækkehusene
Hele afdelingsbestyrelsen kan deltage.

BO-VEST – repræsentantskab
Astrid Hansen (repræsentant fra VA’s bestyrelse)
Finn Stubtoft (repræsentant fra afd. 4 Række)
Ole Jensen (suppleant)

Albertslund Kommunes Brugergruppe
Hans Kristian Andersen

Antenne Foreningen
Finn Stubtoft
Ole Jensen (suppleant)