Afdelingsbestyrelsen

Afdelingsbestyrelsen vælges på beboermødet og består af beboere fra afd. VA 4 Række.

Det er afdelingsbestyrelsens opgave at varetage beboernes interesser og føre de beslutninger, der bliver vedtaget på beboermødet, ud i livet.

Se medlemmer af afdelingsbestyrelsen
Læs referater fra afdelingsbestyrelsesmøder