Nye regler for sortering

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Beboermøde 22. september 2022

Foreløbig dagsorden til ordinært beboermøde
med behandling af budget for 2023

Torsdag den 22. september 2022 kl. 19:00 i Beboerhuset,
Hjortens Kvarter nr. 10

 Foreløbig dagsorden

  1. Velkomst  
  2. Valg af dirigent
  3. Godkendelse af forretningsorden
  4. Valg af referent
  5. Valg af stemmetællere
  6. Godkendelse af dagsorden
  7. Godkendelse af referat af den 17. marts 2022
  8. Indkomne forslag
  9. Fremlæggelse og godkendelse af budget 2023
  10. Eventuelt

Forslag til behandling på beboermødet skal være aflevere på ejendomskontoret senest torsdag den 8. september 2022 kl. 12.00.

Med venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen for VA 4 Række

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Beboermøde i VA-4Række den 27. september 2021

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar