Lempelse af Coronaregler

Der gælder ikke længere afstands- og arealkrav for at undgå smittespredning. Afstands- og arealkrav er ophævet med virkning fra den 14. august 2021 – både for erhvervslivet, foreningslivet og kulturlivet.

I BO-VEST betyder det, at beboer- og fælleslokaler nu kan anvendes af flere personer ved f.eks. fælles beboeraktiviteter, beboernes private arrangementer og møder i beboerdemokratiet.

Det er også muligt at afholde konferencer m.m. i beboerdemokratiet på konferencesteder. Også her gælder ophævelsen af afstands- og arealkrav, hvilket giver mulighed for flere deltagere og tilstedeværende.

Overordnet set gælder følgende:

• Lokaler skal så vidt muligt indrettes på en sådan måde, at smittefare minimeres, herunder mulighed for at holde at holde afstand
• Medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, skal overholde Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd
• I eller ved lokalerne skal der opsættes informationsmateriale fra Sundhedsstyrelsen om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd
• Vand og sæbe eller håndsprit skal være tilgængeligt

Møder og arrangementer i beboerdemokratiet kan nu afholdes, hvis man sørger for at leve op til de fire punkter herover. Hertil kommer de midlertidige regler på boligområdet (om fuldmagt, tilmeldin mv.).

Dette indlæg blev udgivet i Uncategorized. Bogmærk permalinket.