Nyt fra “BL informerer”

Huslejerestance som følge af arbejdsløshed på grund af coronavirus

Der er en bekymring for de beboere, som de kommende uger risikerer at miste deres arbejde og får problemer med at betale deres husleje.
Det vil være en både ulykkelig situation for den enkelte familie, og en belastning for de boligafdelinger, hvis lejere ikke kan betale deres husleje.
Boligorganisationer har mulighed for at aftale en afdragsordning med den enkelte beboer omkring den skyldige husleje. Det er boligorganisationen, som beslutter om der skal aftales en afdragsordning og de nærmere vilkår herfor.
BL er i tæt dialog med boligministeriet omkring en model for henstand med betaling af husleje over en længere periode som følge af, at familier mister deres arbejde på grund af corona.

Fælles faciliteter – må beboere benytte vaskeriet, beboerlokaler mv.?

I forlængelse af myndighedernes udmelding den 17. marts 2020 om begrænsning af grupper til max 10 personer pr. 18. marts 2020 kl. 10, opfordrer BL boligorganisationerne til at ændre brugen af boligafdelingernes fælles faciliteter.
Fælles faciliteter som vaskeri bør holdes åbent for beboerne. Det anbefales, at der opsættes opslag om sundhedsstyrelsen retningslinjer i de åbne fælles faciliter, herunder at der henvises til der maximalt må opholde sig 10 personer af gangen i det enkelte vaskeri – gerne efter nærmere anvisning fra boligorganisationen.
Brugen af beboerlokale/selskabslokale bør suspenderes og dermed ophøre. BL anbefaler således, at der lukkes for fremtidige udlejninger på ubestemt tid, og at allerede reserverede bookinger af beboerlokaler/selskabslokaler annulleres. Eventuelt betalte depositum tilbagebetales.

Dette indlæg blev udgivet i Corona. Bogmærk permalinket.